Zorgverzekering

Iedere vrouw in Nederland die pas bevallen is heeft recht op kraamzorg. Kraamzorg valt binnen de basiszorg waarvoor iedereen in Nederland automatisch verzekerd is via de verplichte basis ziektekostenverzekering. De basisverzekering vergoedt de eerste 49 uur bij borstvoeding en 45 uur bij kunstvoeding, verdeeld over 8 dagen en gerekend direct vanaf de geboorte van je kindje.

Kraamzorg Limmen werkt o.a. volgens het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). Dit verplichte protocol bepaalt op hoeveel uur kraamzorg jij recht hebt. Wanneer er een medische indicatie is voor meer zorg (bijvoorbeeld bij een keizersnede of bij voedingsproblemen), zal ik in overleg met de verloskundige de mogelijkheden bekijken voor meer uren en/of dagen. Naast de basisverzekering is het mogelijk om je aanvullend te verzekeren voor kraamzorg. In dat geval kan het zijn dat je meer rechten hebt of meer vergoed krijgt met betrekking tot kraamzorg. Wat dit precies inhoudt verschilt per verzekeraar.

Per kraamzorg uur betaal je een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Jouw zorgverzekeraar brengt dit meestal in rekening. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en je eventuele aanvullende verzekering wordt dit deels, in zijn geheel of niet vergoed. In 2023 is deze eigen bijdrage vastgesteld op € 4,80 per uur. Alle vergoedingen voor kraamzorg staan vermeld in de polisvoorwaarden van je eigen ziektekostenverzekering. Ik adviseer dan ook dit vooraf goed na te kijken en desnoods contact op te nemen met je verzekering zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Ontwikkeld door Zeno